Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Szkół w Lubomierzu
http://zslubomierz.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Nazwa:Zespół Szkół w Lubomierzu
NIP:616-13-74-499
REGON:000188357
Województwo:dolnośląskie
Powiat:lwówecki
Gmina:Lubomierz
Miejscowość:Lubomierz
Adres:ul. Chopina 9
Kod pocztowy:59-623
Kontakt :

tel. 757833634
fax. 757833634
e-mail: zsoizlub@poczta.onet.pl
www: zslubomierz.edupage.org

Status prawny:

Zespół Szkół w Lubomierzu jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Rada Miejska Gminy Lubomierz.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
W skład Zespołu Szkół wchodzą:
- Gimnazjum im. Hieronima Wietora w Lubomierzu;
- Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego w Lubomierzu;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lubomierzu;
- Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lubomierzu