Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBOMIERZU

Nabór na stanowisko urzędnicze

głównego księgowego w ZESPOLE SZKÓŁ w LUBOMIERZU

 

 

 

 

Zarządzenie nr  6/2019

Dyrektora Zespołu Szkół w Lubomierzu z dnia 10.09.2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego

w Zespole Szkół w Lubomierzu

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i 1220) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

w Zespole Szkół w Lubomierzu.

Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

Dyrektor Zespołu Szkół w Lubomierzu – Joanna Paśko Sikora- przewodnicząca

Główna księgowa – Hanka Korecka– Członek Komisji,

 Pani Agata Dancewicz- Łakomiec – Członek Komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej komisji rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (w sekretariacie) lub przesłać w terminie do dnia 10 października 2019 do godz. 12:00 na adres:  Zespół Szkół w Lubomierzu ul. Chopina 9, 59-623 Lubomierz w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zespole Szkół w Lubomierzu".

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2019 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Paśko-Sikora
Ilość wyświetleń: 1714
25 września 2019 10:46 (Joanna Paśko-Sikora) - Dodanie załącznika [ksiegowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2019 10:46 (Joanna Paśko-Sikora) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2019 10:44 (Joanna Paśko-Sikora) - Usunięcie załącznika [ksiegowy.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)