Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Lubomierz, dnia 23.06.2015 r. Nr ZS/Sk/271/ZS/ZP-1/15 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosowanie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ) Zespół Szkół w Lubomierzu informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

Przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy 2015/2016 dla Zespołu Szkół w Lubomierzu

Dyrektor Zespołu Szkół w Lubomierzu ogłasza przetrag nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy 2015/2016 dla Zespołu Szkół w Lubomierzu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w sekretariacie Zespołu Szkół w Lubomierzu. Osoba upoważniona do kontakt