Dyrektor Zespołu Szkół w Lubomierzu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kompetencje Dyrektora

Dyrektor szkoły: - kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; - jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; - jest organem nadzoru pedagogicznego; - jest przewodniczącycm Rady Pedagogicznej; - wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.