Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lubomierzu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kompetencje Rady Pedagogicznej

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: - uchwala regulamin swojej działalności; - zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; - podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; - podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy; - ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza...