Rada Rodziców Zespołu Szkół w Lubomierzu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących: - uchwala regulamin swojej działalności; - uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy; - uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Profilaktyki. Rada Rodziców w ramach kompetencji opiniujących: - opiniuje projekt planu finasowego szkoły składany przez...